29. pro 2012.

Gradnja i popravci u dvorištu

  • Nadstrešnica za auto
Radi se o spremistu za auto lake konstrukcije, namijenjenom zastiti auta od nevremena
(SI. 58). Pretpostavimo da se ovo spremiste moze postaviti uza zid kuce.
Njegova povrsina treba da bude 2,5 x 5,5 m dovoljna da zakloni auto srednje kubikaze. Visina mu je oko 1,8 m. Prvo treba osigurati dovoljno otporno dno: najbolje je pokriti ga slojem betona od 10 cm debljine. Zatim trasirati kocicima i kanapom opseg spremista. Na sva cetiri ugla iskopati rupe dubine 40 do 50 cm za stubove A i B. Takvu rupu iskopati i za stub N  na sredokraci izmedu stubova A. Na stubove B, kada su montirani, postaviti krovnu gredu C dimenzija 12x12 cm koja se sastoji iz dva dijela ciji ce se krajevi oslanjati u centru na drveni trokut D. Sa dvije letve L dimenzija 12 x 12 cm vezu se stubovi A i B, zatim stubovi A se medusobno vezu letvom H duzine 6 m ili dva puta po 3 m koje nosi stub N a povezuju podupiraci I. Konstrukciju kompletirati trecom letvom L koja s ucvrscava na N i D, traversama F i G prikovanim na nosace A i B i podupiracima I (SI. 58. 2) koji povezuju A i H. Stubove B pricvrstiti za zid zeljeznim drzacima (ankerima) E (SI. 58.1). Na letve L ce se zakovati nosaci M dimenzija 6 x 8 cm. Talasastim plocama od azbestnog cementa (lesonitom) ili od plastike izvrsiti pokrivanje objekta. Ovih ploca ima razlicitih dimenzija. Veze ploca sa zidom moraju biti takve da onemogucavaju prolaz vode duz zidova. Zato treba busilicom usjeci zid na dubinu od oko 15 cm i mistrijom ukloniti sve tragove maltera, ponovo pokriti ogoljeni dio nekim izolacionim materijalom, zatim vijerv cem bitumenozne smole. Preporucljivo je da se cetkicom premazu svi drveni dijelovi sredstvom koje ih stiti od razorhog djelovanja vlage. Postaviti prvu plocu E duz ivice H i F (SI. 59); ona treba da prelazi ivicu oko 10 cm. Ploce se uc
vrscuju sarafom N na kojem se nalaze zaptivni prstenovi O (SI. 60). Zatim se postavlja druga ploca M koja mora prekriti dva nabora ploce E. Ukoliko zadnja postavljena ploca suvise premasuje povrsinu  krova, potrebno ju je skratiti. Rezanje se vrsi po vrhu nabora. Potom se prelazi na drugi red G, koji mora nalijegati oko 30 cm na prvi red; ukoliko je duzina ploce takva da suvise strsi treba je odrezati; vazno je osigurati dobru vezu sa zidom. Na spoju zida S i ploca postavlja se Ijepljiva traka T koja se postavlja krpom U (SI. 61). Ova traka mora prekriti dio zida koji je premazan smolom i tacno slijediti zakrivIjenja ploca istiskivanjem zraka. Ako zazelimo kompletirati spremiste bocnom stijenkom koristit cemo isti materijal kao za krov. Najprije ce se iskopati rov S (SI. 62) od 10 do 15 cm dubine sa svake strane spremista izuzev sa ulazne. Zatim ce se smjestiti dvije horizontalne precke U od 2,5 x 6 cm ucvrscene na stubove T. Bit ce potrebno ojacati strukturu spremista sa strane suprotne ulazu i u tu svrhu ugradice se u tlo, pored stuba A, sa zadnje strane procelja, jos jedan stub dimenzija 12x12 cm. I ovaj stub treba zacementirati. Onda ce se smjestiti ploca V tako da nabori stoje vertikalno a ucvrsceni su vijkom X. Postavljanje ploca na zadnjoj strani i iznad ulaza moze predstavljati problem zbog toga sto su gornje ivice objekta kose. Da bi se odrezali ovi panoi postupiti ovako: privremeno postaviti plocu na traversu (precku) F (SI. 58) tako da njena gornja ivica
bude paralelna sa kosinom krova. Odrezati plocu na visini gornje ivice donje letve, okrenuti je i imat cemo zeljeni nagib. Potrebno je ostaviti razmak izmedu visine zida i krova da bi se olaksala cirkulacija zraka u spremistu.

  • Odvodne cijevi
Cijevi otpadnih voda iz kuće, naročito one iz kuhinje, lako se začepe od taloga koji se formira u njima. Promjeri ovih cijevi vremenom se smanjuju, usporavajući protok, može doći i do špotpunog  začepljenja. Tako se dođe do situacije da se odvodne cijevi u vrtu moraju zamjeniti. Ako je stara kanalizacija bila od cementa, najbolje je zamjeniti plastičnim cijevima. Prije nego se pristupi zamjeni mora se točno utvrditi mjesto odvoda. Bilo bi normalno da se na dnu odvodne cijevi nalazi šaht, ali ga obično nema. U tom slučaju valja poći od odvoda , od zemlje osloboditi kljeno koje će pokazati pravac kanalizacije. tad se otvori rov širine 15 do 20 cm i oslobodi kanalizaciona cijev, postavi se nova cijev, i provjeri se nagib odvoda da li je dovoljan. Nakon postavljanja nove cijevi potrebno je pustiti obilno vodu kroz nju da se provjeri da slučajno ne pušta na spojevima, nakon izvršene provjere cijev je spremna za zagrtanje.
  • Izrada šahta
Korisno je napraviti šaht, bilo da se izvrši modifikacija postojeće instalacije, bilo da se doda kao dopuna kanalizaciji ili da se u sklopu stare kanalizacije napravi koljeno na mjestu gdje se pretpostavlja da možće doći do taloženja nečisatooće. Mjesto budućeg šahta izabrati ovisno od prirode terena i pogdnosti pristupa. Iskopaćemo rupu olika kvadrata sa stranicama od 60 do 70 cm , dubina ovisi o dubini postavljenih odvodnih cijevi . Pri tome voditi računa da se prilikom rad ne ošate krajevi cijevi. Cijev koja dovodi vdu u šaht mora biti ispod cijevi koja odvodi tako da tečni dio stvara hidraulični tampon  koji sprečava prodiranje neugdnih mirisa. Žlicom treba poravnati dno rupe , prije nego što se zasijeku zidovi šahta trebaće pribaviti pokliopac. Tlo treba navlažiti, posuti ga slojem šljunka pa potom ispuniti dno malterom ili betonom, debljine 7-8 cm . Da bi dn bilo čvrsto na m alter treba nabaciti mal vcemnetog praha. 
Na urađeno dno sazidati zid na koji će se naslanjati poklopac . Da ne pogriješite prije postavljanaj cigli, stavite poklopac na svježi malter i jednom oštricom označite precizno unutrašnje strane poklopca. Visina šahta mora biti tako podešena da se poklopac nalazi nekoliko milimetara iznad tla. Mora se ostaviti slobodan otvor između cigli za kanalizacione cijevi koje će biti postavljene u zidarski malter, kad zidovi budu gotovicijevi će stršati iz njih nekih 5-6 cm. Zatim će se pristupiti žbukanju stijenki šahta. 
  • Čišćenje šahta
Šahtovi su male rupe sa nepropusnim dnom, smještene na kanalizacionom sistemu . Oni primaju otpadne vode preko kanalizacione cijevi. Te otpadne vode se dalje odvode iz šahta. tečni dio otpadnih voda otječe iz šahta dok se teži elementi talže na dnu . Jedanput godišnje treba provjeriti funkcioniranje ovog sistema, i po potrebi očistiti šaht od taloga.
Zašto plaćati oglase za usluge. Oglasi se ovdje zauvijek besplatno !